Tekst - doe de Dijkman test

Privacy Statement

Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie die verzameld of gebruikt wordt door Dijkman Zonne-energie of de aan haar gelieerde ondernemingen. Door de aard van onze dienstverlening beschikken wij over bepaalde gegevens van jou. Dijkman Zonne-energie verwerkt persoonsgegevens over je doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij willen graag dat je zoveel mogelijk zelf de controle hebt over je eigen gegevens. Met deze privacyverklaring laten we je dan ook weten welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gegevens gebruiken. Dit doen we zo transparant mogelijk en met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.

Onze organisatie
De gegevens van onze organisatie waar je ons kunt bereiken zijn:
Naam: Dijkman Zonne-energie B.V.
Adres: L.J. Costerstraat 37
Telefoon: (+31)(0)572-367918
Internet: https://www.dijkman.nl
Email: contact@dijkman.nl
KvK: 70408068

Dijkman Zonne-energie heeft een Privacy Officer. Deze is bereikbaar via bovenstaand e-mailadres en telefoonnummer.

Het vastleggen van gegevens
Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening professioneel, persoonlijk, en betrouwbaar is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren. Als je onze website of één van onze andere media bezoekt of onze nieuwsbrieven of mailings opent om informatie te bekijken of te downloaden, worden door ons enkele 'bezoekersgegevens' verzameld en opgeslagen, zoals het IP-adres van de computer die je gebruikt en de datum en tijd waarop je onze media bezoekt of opent. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze media en kunnen wij deze optimaliseren, alsook je zo goed mogelijk informeren over onze dienstverlening.Daarnaast verzamelen wij persoonsgegevens en contactgegevens (zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer) die je zelf actief aan ons verstrekt door bijvoorbeeld ons contactformulier of sollicitatieformulier in te vullen.

Verstrekken en/of delen van gegevens
Je bepaalt zelf of je van de services of dienstverlening gebruik wilt maken die op onze website, in onze nieuwsbrieven en in onze mailings worden aangeboden. Als je niet wilt dat wij je persoonlijke informatie toesturen, kunt je ons dat laten weten. Dijkman Zonne-energie deelt je persoonsgegevens met derden alleen als dit strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Dijkman Zonne-energie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.Het is mogelijk dat onze website, nieuwsbrieven of mailings links naar andere websites bevatten. Je dient het privacy beleid op die sites zorgvuldig te lezen; het kan afwijken van onze privacyverklaring.

Bijzondere en/of gevoelige gegevens
Onze website en/of dienstverlening is er niet op gericht om gegevens te verzamelen over websitebezoekers met een leeftijd jonger dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Het is voor ons echter niet mogelijk om te controleren of een bezoeker van onze website ouder is dan 16 jaar. Wij adviseren ouders en voogden dan ook om betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen. Mocht je in de overtuiging zijn dat wij desondanks zonder toestemming gegevens hebben verzameld van minderjarigen, neem dan contact met ons op via contact@dijkman.nl. Wij zullen deze gegevens dan zo spoedig mogelijk verwijderen.

Bewaartermijn
Dijkman Zonne-energie bewaart gegevens slechts gedurende de termijn die nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld en gebruikt, en voor zover redelijkerwijs noodzakelijk is om de toepasselijke wettelijke vereisten na te leven.

Beveiliging
Dijkman Zonne-energie erkent haar verantwoordelijkheid en neemt de bescherming van je gegevens serieus. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. Dijkman Zonne-energie gebruikt verschillende beveiligingstechnieken, waaronder beveiligde servers en firewalls, alsook een beveiligde internetverbinding (https, SSL), en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van je gegevens tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Je rechten
Dijkman Zonne-energie streeft ernaar om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Als je eenmaal je persoonlijke gegevens aan ons verstrekt hebt, kun je ons op elk door jezelf gewenst moment verzoeken deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Je kan dit doen door ons een bericht te sturen op contact@dijkman.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om je adequaat te identificeren. Je kan ons bijvoorbeeld vragen stellen over onze privacyverklaring of onze website, een kopie van je profiel opvragen, of aangeven dat je in de toekomst geen persoonlijke aanbiedingen of informatie meer van Dijkman Zonne-energie wenst te ontvangen. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Wijziging van de privacyverklaring
Dijkman Zonne-energie evalueert zijn privacyverklaring regelmatig, en op gezette tijden. Wij kunnen hierbij onze privacyverklaring aanpassen, bijvoorbeeld in verband met gewijzigde wet- en regelgeving. We raden je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen om te zien of de verklaring is gewijzigd. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 15 december 2020.

OVER ONS

Dijkman als
werkgever

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.